Studio Labas logo

hoe vertaal je?

Hoe vertaal je?

 

Die vraag was tot tien jaar geleden niet bij me opgekomen omdat ik nooit de intentie heb gehad om te gaan vertalen, zeker niet vanuit het Hebreeuws of het Grieks. Daarvoor was ik die talen te weinig machtig. Het vertalen dat ik doe is dan ook ontstaan door het zoeken naar de betekenis van bepaalde woorden, maar dat werden er meer en meer. Daardoor ging ik Bijbelverhalen steeds vaker in de oorspronkelijke taal lezen. Dat bracht een nieuw soort vragen met zich mee over de tekst, maar ook over de door mij geraadpleegde vertalingen. Voor ik het wist was ik bezig om voor mezelf een werkvertaling te maken. Door die vertaling kon ik gerichter over de tekst nadenken en me los maken van de mij zo vertrouwde overgeleverde tekst en de beelden die daar nog aan kleefden. Om het vertalen voor mezelf niet te moeilijk te maken heb ik een paar regels opgesteld zodat er ook enige structuur kon ontstaan. Voor degenen die zich in mijn werkvertaling willen verdiepen geef ik ze hier:

 

- Het zoveel mogelijk handhaven van de woordvolgorde uit de oorspronkelijke tekst, zowel in de Hebreeuwse als in de Griekse.

- Woorden uit de grondtekst waar mogelijk met hetzelfde Nederlandse woord vertalen. Dat kan al te snelle en gemakkelijke interpretatie bemoeilijken.

- Voor woorden die me al te nadrukkelijk deden denken aan de kerkelijke theologie, zoals geloof, zonde of vergeving heb ik naar alternatieven gezocht. Dat was meestal wel mogelijk. Dat gaf mij de ruimte om er opnieuw over na te denken.

 

Het Bijbellezen werd er niet gemakkelijker op en soms had ik het gevoel dat ik alleen maar aan het slopen was. Dat was ook zo, maar tegelijkertijd bleven die puinhopen me uitnodigen om er weer een verhaal uit op te bouwen. Ook al ging dat niet eenvoudig het heeft wel voor veel verrassingen gezorgd. Genoeg om door te gaan en daar verslag van te doen. Ergens hoop ik dat mijn overpeinzingen zo nu en dan iemand uitnodigt om zich ook weer eens in die mooie verhalen te verdiepen.

 

Voor mij heeft het maken van een werkvertaling in ieder geval de weg geopend om de verhalen, die soms maar al te vertrouwd waren, weer met andere ogen te lezen. Van verhalen over een God waar ik niets van begreep en waar ik niet in kon geloven, werden het verhalen over mensen die worstelden met het leven en met hun demonen. (Daaronder versta ik ook de Godsbeelden die ze hadden). Voor mij werd steeds duidelijker dat de verhalen een niet-stuk-te-maken kern bezitten die ook licht kan werpen op onze eigen worstelingen met het leven en ons daarin behulpzaam kan zijn. Ik weet dat mijn werkvertalingen op het eerste gehoor niet uit zullen nodigen tot lezen. Toch heb ik ze bij mijn overpeinzingen gevoegd. Ik wil niemand de indruk geven dat Bijbel lezen gemakkelijk is. Dat het toch de moeite waard is hoop ik met de kanttekeningen die ik bij de tekst geplaatst heb aan te tonen.
Front-End Studio - beautiful responsive- websites and applications