Studio Labas logo

Zijn bijbelverhalen waar

 

Toen ik met deze website begon, was de bedoeling om daarop een gevarieerd aanbod te geven van alles waar ik me in het levensbeschouwelijk onderwijs mee bezig heb gehouden. Door middel van verhalen uit de verschillende godsdiensten, de mythologie, de bijbel en de filosofie heb ik geprobeerd kinderen te laten nadenken over het belang daarvan en wat die verhalen voor mensen betekend zouden kunnen hebben. Deze aanpak resulteerde zo nu en dan tot boeiende vragen en soms zelfs spontaan tot een klassengesprek omdat de vragen die opgeroepen werden bij het grootste deel van de klas bleken te leven. Dat het aanbod  op de website zich voor een groot deel zou beperken tot bijbelverhalen had ik dus niet voorzien maar, terugdenkend aan de vragen die in de loop van de jaren aan de orde zijn gekomen, is het bij nader inzien ook geen verrassing. Juist bij de behandeling van verhalen uit de bijbel, en zeker die over het begin, kwamen de meeste vragen los. Onder andere de vraag wie God gemaakt had, maar ook steevast de vraag of het allemaal echt gebeurd was. 

 

Een antwoord op die laatste vraag had ik niet. Tegelijkertijd besefte ik dat ik me er niet zomaar vanaf kon maken. Daarvoor had de vraag me als kind te vaak in verwarring gebracht. Door die vraag niet te negeren en open te houden werd ik gedwongen op zoek te gaan naar het waarom van de verhalen, naar de reden waarom ze juist zo verteld zijn. Dat leidde ertoe dat ik ze steeds vaker en intenser ging lezen en gaandeweg ben ik steeds meer van de bijbelverhalen gaan houden.

 

Ben ik tijdens het lezen met de schrijver in gesprek? Misschien ook. Ik heb meer de indruk dat ik met het verhaal in gesprek ben. Heel voorzichtig, heel aftastend, heel vragend. Voor het eerst in mijn leven durf ik nu te bekennen dat ik de bijbelverhalen mooi vindt. Nu ik weet dat ze me niet vragen of ik ze wel voor waar aanneem. Die vraag komt helemaal niet aan de orde. De verhalen spreken me aan omdat ik voel dat ze aansluiten bij de vragen die ik zelf heb. Ze gaan over de worstelingen die het leven met zich meebrengt en waaraan ik me niet kan, en eigenlijk ook niet meer wil, onttrekken. Ik ben een verhalenmens en dat ik de laatste jaren voornamelijk bijbelverhalen ben gaan lezen is, omdat die me in de loop van mijn leven het meest aangesproken hebben. Ze hebben me, om het anders te zeggen, verleid tot een gesprek over mijn meest verborgen vragen en gedachten. 

 

Zijn de bijbelverhalen waar? Voor mij zelfs meer dan waar. Ze zijn waardevol geworden in mijn leven. Ze zijn als een vriend waarmee je kan praten en lachen; die je in de war brengen en troosten; wiens armen je om je heen voelt als je bang bent aan de pijn van het leven te bezwijken. Die innigheid was er niet toen de verhalen nog waar moesten zijn. Achteraf gezien was ik niet in staat om over de bijbelverhalen met iemand in gesprek te gaan, en was ik alleen maar bezig mijn eigen beeld van de waarheid in stand te houden. Mijn fanatisme had me tot een eenzaam mens gemaakt en ik meende dat ik dat voor mijn geloof over moest hebben. Ik neigde naar martelaarschap. Gelukkig heeft mijn twijfel de overhand gekregen en zijn de verhalen voor mij geweldige gesprekspartners en een inspiratiebron geworden.

 

onder bijbelvisie vindt u iets van mijn omgang met bijbelverhalen, het zoeken naar de betekenis van de woorden, van de tekst. Het zoeken naar wat de verteller van het verhaal voor ogen gehad moet hebben en hoe zijn luisteraars er uit hebben gezien.  

 
Front-End Studio - beautiful responsive- websites and applications