Studio Labas logo

18 maart 2018

 

Eigenlijk heb ik nooit goed geweten op wie ik of welke partij ik stemmen moest. Toch ging ik altijd trouw stemmen. Democratie is geen denderend politie systeem en geen toonbeeld van daadkracht, maar hoeveel mensen zijn dat wel? ligt de kracht van democratie er juist niet in dat ze een duidelijke doorsnede geeft van onze samenleving en dat iemand die teveel uit de band springt weer teruggefloten kan worden of afgezet? Laten die mogelijkheid koesteren en niet kijken naar wat er allemaal niet gebeurd omdat democratie zo stroperig is. Nee, ze kan niet bereiken wat wij in ons leven ook niet kunnen bereiken. Gezien de vele onzekerheden die ons in het leven omringen heb ik liever dat politici met elkaar in gesprek blijven dan daadwerkelijk knopen doorhakken op de vele terreinen waarin de uitkomst van de genomen maatregelen onzeker is. De uitgave van een lijst met voornemens van de afgelopen jaren en wat daarvan terecht is gekomen zou verplicht moeten zijn bij alle verkiezingen. Elke keer weer opnieuw met beloftes komen terwijl de mogelijkheden om ze na te komen met het jaar afnemen getuigt naar mijn idee niet van het serieus nemen van de kiezer. Ga naast haar/hem zitten en begin met te zeggen wat er allemaal niet kan en waarom niet, spreek eerlijk je onvermogen uit voordat je zegt wat je ten diepste hoopt te bereiken. Laat zien wat je waardevol vindt in het leven. Dat schept toch meer duidelijkheid dan al die beloften waarvan de meesten achteraf loos blijken te zijn. 

Kortom, de partij die ik zoek en waarop ik zal stemmen is de partij met de minste daadkracht die daar eerlijk over is. 

 

 

Overdenkers:

 

Cioran: De enige manier om met een ander te communiceren is diep in jezelf af te dalen. Dat lukt je niet door je open te stellen voor die ander, dat is een schijnbeweging.

 

Verhoeven: Iets voor een ander betekenen kan alleen als we beseffen zelf in nood te zijn, al is het maar door de onverbiddelijkheid van al die anderen.

 

 Verhoeven: Discriminatie is vooral spreiding van menselijke eigenschappen die in elk individu bijeen horen.

 

Okke Jager: Achter onze wens om onszelf van de ander te onderscheiden ligt de neiging om onze schuld op de ander te schuiven.

 

 Toegevoegd of herzien:

 

'Een zondagskind', een verhaal over Jozef en Juda. (onder verhalen). 

 

 

Front-End Studio - beautiful responsive- websites and applications