Studio Labas logo

11 februari 2018

 

Een tekst lezen is toch iets anders dan een muur metselen. Metselen is een ambacht dat je echt onder de knie kunt krijgen, Dan mag je je volgens oud gebruik 'meester metselaar' noemen. Dat papiertje had ik niet eens nodig. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik een goede metselaar was, ondanks dat ik wel eens goed in de fout kon gaan. Als het gaat om het zoeken naar de betekenis van een oude tekst is dat toch heel anders. Wil je je er echt in verdiepen zult je hem ook zelf moeten vertalen. Je moet een keus maken tussen de vele mogelijkheden die de taal en het verhaal bieden en je beseft dat je altijd facetten van het verhaal mist omdat je ze niet ziet. Je weet ook dat je nooit geheel los komt van een bepaalde vorm van vooringenomenheid. Ondanks dat je een tekst niet zonder vooringenomenheid kan lezen, kan het tegelijkertijd het zoeken naar de betekenis ook aardig vertroebelen. Het is soms om moedeloos van te worden. Nu ik met het evangelie van Markus bezig ben is het besef dat er in het leesproces veel mis kan gaan sterker dan ooit. Op het eerste gezicht is het een verhaal over Jezus, maar schijn bedriegt, daar begin ik langzaam achter te komen. Veel van wat ik over Jezus geleerd heb houdt bij nader inzien geen stand. Enerzijds ben ik daar blij om. Het is niet voor niets dat ik vooral vanwege mijn onvermogen om al die verhalen over hem te kunnen geloven de kerk verlaten heb. Tegelijkertijd doet het ook pijn. Regelmatig betrap ik mij erop dat mijn zakken niet leeg waren toen ik de kerk verliet. Er zaten nogal wat beeldjes in, vooral beeldjes over Jezus die me blijkbaar toch dierbaar waren. Ook die worden me nu al lezend en studerend ontnomen. Ik heb me er regelmatig op betrapt dat ze mijn zicht op de tekst ontnomen hadden. Op dat moment moet je jezelf corrigeren, je eigen muurtje omtrappen zoals we dat als beginnend metselaar wel eens moesten doen van onze leermeesters. Wees dus niet verbaasd dat ik zo nu en dan een gedeelte even terug moet nemen. Ik heb het te accepteren hoeveel pijn het ook doet. Het zal geen schitterende muur worden, maar ik hoop wel een overzichtelijk opeenstapeling van gedachten over Jezus. Hij is hoe dan ook niet meer weg te denken uit onze geschiedenis, of we ons nu tot zijn aanbidders rekenen of niet. 

 

Overdenkers:

 

L. M. de Rijk: Problemen ontstaan wanneer gelovigen meer willen zijn dan heilige dwazen en hun geloof met rationele argumenten willen rechtvaardigen.

 

Bastiaan LaBas: Stel eens dat er door wankelmoedigheid meer levens gered worden dan door moed?

 

 Toegevoegd of herzien:

 

Markus 5 onder Jezus

 

Deel 1 en 2van Jakob en zijn zonen onder verhalen. 

 

 

Front-End Studio - beautiful responsive- websites and applications